Saziv skupštine

Saziv skupštine

📁 Novosti 🕔30.jun 2023
Saziv skupštine

Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из утврђеног дневног реда на дан објаве Позива за редовну седницу Скупштине акционара износи 78.630.

Акционари могу до дана одржавања редовне седнице која се одржава 30.06.2023 извршити увид у предлоге одлука сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова у седишту «Пинки Земун» АД у Земуну ул. Градски парк бр.2.

  1.  OBAVESTENJE O ODRZANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPSTINE

ОДЛУКУ 

о избору ревизора за 2022.-ту годину и накнади за његов рад 

  1. Независно привредно друштво за ревизију,,HLB DST-Revizija“ d.o.o  бира се за ревизију Финансијских извештаја  Друштва за 2022. годину; 
Share this article with friends

Similar Articles

Besplatni programi za učenike osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg raspusta

Besplatni programi za učenike osnovnih i srednjih škola za vreme letnjeg raspusta

Za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu organizovali smo besplatne programe za vreme trajanja letnjeg raspusta 2021. godine. Obuka plivanja

Read More