KSC PINKI ZEMUN

Istorijat KSC Pinki

pinki1

Mesto između velelepnih zdanja Ginazije, Poljoprivrednog fakulteta, osnovnih škola, na rubu stoletnog zemunskog parka bilo je određeno, na vanrednoj kupštini Gradskog zastupništva, 16. avgusta 1931. godine, da se podigne dom, koji bi objedinio sve kulturno prosvetne organizacije u gradu. Maja 1933. godine položen je kamen temeljac a gradnja je završena iste godine! U zgradu su se uselila kulturno prosvetna društva, zemunski Soko…
Posle rata, pod imenom Dom kulture, u njemu su: Srednja fiskulturna škola, sportski klubovi „Mladost“, biblioteka, čitaonice, bioskopko pozorišna sala, kulturno prosvetne organizacije.

Odlukom Skupštine opštine Zemun iz 1973. godine formiran je Dom sportova, omladine i pionira, ustanova od opšteg društvenog interesa, namenjena pionirima, omladini i građanima sa ciljem zadovoljavanja potreba u oblasti kulture, obrazovanja i fizičke kulture.

Nova zemunska lepotica, izgrađena je na temeljima starog Doma Kulture.

Na svečanom otvaranju, upriličenom povodom obeležavanja tridesetogodišnjice oslobođenja Zemuna, 22.oktobra 1974. godine, a na predlog omladine Zemuna, dobija ime „PINKI“ i tako postaje jedno od zaštitnih lica Zemuna do današnjih dana.

Prostorne i kadrovske mogućnosti Doma sportova, omladine i pionira „PINKI“ bile su osnov za realizaciju svih zadataka navedenih u osnivačkom aktu SO Zemun, koja uz Skupštinu grada delimično finansira delatnosti Doma „PINKI“.

Pinki-1021Mnoge generacije su rasle uz pionirske i omladinske tribine, susrete i posela, tradicionalne manifestacije „Susret sa bukvarom“, „Pozdrav slobodi“, „Raspevano proleće“, Prolećni maskenbal, Najlepše pismo pilotu… filmski i pozorišni programi. Likovni program odvijao se kroz likovne škole i galerijsku delatnost. Svake godine organizovano je petnaestak izložbi: mladih umetnika, legendi, zemunskih profesora i njihovih učenika… Revolucionarni Otvoreni oktobarski salon suprotstavlja se osamdesetih godina Oktobarskom salonu koji gubi avangardnost. Ostvaren je čitav niz kontakata sa galerijama sa prostora bivše Jugoslavije: Maribor, Kranj, Bitolj, Tuzla, Valjevo…

Zemun je poznat kao grad sporta i sportista! Za mnoge građane Dom „PINKI“ je bio i ostao pre svega kuća sporta sportista! U Domu „PINKI“ treniraju i takmiče se sportisti svih zemunskih klubova, od najmlađih do seniorskih selekcija, od lokalnih do saveznih nivoa takmičenja pa i međunarodnih takmičenja i manifestacija. Za treninge i takmičenja klubova, školski sport i rekreaciju građana sportske sale bile su na raspolaganju korisnicima i po petnaest sati dnevno tokom cele godine tako da je dnevno kroz Dom prolazilo i bilo aktivno i do tri hiljade korisnika!

Krajem devedesetih godina dolazi do značajni promena, organizacionih i programskih. Kulturno obrazovne delatnosti se postepeno gase i u skladu sa novim ekonomskim poslovanjem kao osnovne delatnosti ostaju, uz sport, komercijala i marketing. SO Zemun donosi odluku o formiranju Javnog preduzeća „PINKI-ZEMUN“, i pristupa postupku vlasničke transfomacije.

Danas posluje kao Akcionarsko društvo Kulturno sportski centar „PINKI-ZEMUN“.

U velikoj sportskoj sali, maloj sportskoj sali, kuglani, ekskluzivnim kafeima i klubovima, preko 8.000 m² poslovnog prostora KSC „PINKI-ZEMUN“AD nastoji da povrati značajno mesto na mapi sportskoposlovne ponude Zemuna i Beograda.

Profesor Miroslava Vujović

Menadžment

Ime i prezime Pozicija
1 Petar Đukić, dipl. ing. Generalni direktor
2 Aleksandar Božović, prof. fizičke kulture Izvršni sportski direktor
3 Zoran Marčeta, pravnik Izvršni direktor za POK
4 Bojan Rakita Koordinator službi, poslovni sekreta
5 Ivana Pušković Sekretar društva