Za vreme praznika 16. i 17.02., svi sportski sadržaji se odvijaju po ustaljenom rasporedu / Subota i nedelja, rekreativno plivanje od 10-14h, Cena: 250,00 din.

Rekreativno plivanje

Termini i cene rekreativnog plivanja

DNEVNI TERMIN   NOĆNI TERMIN  
RADNIM DANIMA 

KARTA

od 17.00h do 19.00h

250,00 din.

UTORAK SREDA ČETVRTAK

od 21.30h do 23.30h

 
NOĆNA KARTA 300,00 din.
 VIKENDOM od 10.00h do 14.00h MESEČNA KARTA

važi za dnevnu i noćnu i rekreaciju)

4.000,00 din.
DNEVNA KARTA 250,00 din.    
MESEČNA KARTA 3.600,00 din.    
   
 ZAKUP PLIVALIŠTA 1h 4.500,00 din. 5.500,00 din ZA KLUBOVE

3.600,00