Obaveštenje o početku rada

Obaveštenje o početku rada

📁 Novosti 🕔22.maj 2020
Obaveštenje o početku rada

Obaveštavamo sve da je KSC PINKI počeo sa radom i da su svi njegovi prateći sadržaji dostupni građanstvu.

Share this article with friends

Similar Articles

Saziv skupštine

Saziv skupštine

Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из утврђеног дневног реда на дан објаве Позива за

Read More